کتاب حملات سرریز بافر !

نام کتاب

  کتاب حملات سرریز بافر

تعداد صفحات18 صفحه
زبان فارسی
نوع فایل PDF

~ در مورد این کتاب بیشتر بدانید :

» حمله سرریز بافر یکی از اولین و خطرناک ترین حملات به برنامه های کاربردی می باشد. اولین مورد برای حمله به یک سیستم هدف گرفتن پشته سیستم عامل است. سرریز پشته می تواند منجر به مختل شدن یک برنامه کاربردی یا سیستم عامل شود. گونه بسیار پیچیده و خطرناکی از حمله به پشته آن است، که نفوذگر بتواند پس از سرریز شدن، کنترل اجرای آن برنامه یا پروسه را در اختیار گیرد. امروزه حمله سرریز پشته یکی از یکی از روش های مهلک و رایج حمله علیه ماشین های آسیب پذیر محسوب می شود. هر برنامه یا پروسه که در بخشی از کد خود از پشته یا بافر استفاده کند، ممکن است در اثر سرریز شدن به ناگاه مختل شود.

شاید براتون جالب باشه :
کتاب یادگیری تکنیک های تست نفوذ شبکه با پایتون

» نفوذ پروسه هایی را که به نحوی از پشته یا بافر استفاده کرده اند ولی تمهیدی نیندیشیده اند، کشف می کند و آنها را مورد هدف قرار می دهد. متاسفانه برخی از سرویس دهنده های حساس شبکه قبل از عرضه به دقت آزمایش نشده اند و اگر یک رشته خاص و طولانی برای آنها ارسال شود، به ناگاه در هم می شکنند. زیرا سرریز شدن بافر در آنها منجر به نقض حریم حافظه شده و رون اجرای آنها توسط سیستم عامل متوقف می شود. گونه بسیار پیچیده و خطرناکی از حمله به پشته آن است که نفوذگر بتواند پشته را به نحوی سرریز کند که پس از سرریز شدن، کنترل اجرای آن برنامه یا پروسه را در اختیار بگیرد !

شاید براتون جالب باشه :
کتاب آموزش زبان برنامه نویسی پایتون + ویژه Python Unlocked !

 

برای دیدن محتوا باید در سایت لاگین نمایید


نگاهی به کتابخانه ما
کلیک کنید !