تجزیه و تحلیل باگها

بررسی علل به وجود آمدن باگها و روشهای رفع و جلوگیری از باگها

تجزیه و تحلیل باگ Sql Injection

یک روش برای تست نفوذ می باشد که نفوذگر از عدم فیلترینگ مناسب سایت در قسمت فراخوانی اطلاعات از دیتابیس سوءاستفاده کرده و با وارد کردن دستورات خود که اصطلاحاً به آن Exploit گویند…

ادامه مطلب