توضیحاتی درمورد ویروس های کامپیوتری

ویروس : نوعی نرم افزار (Program) است که در سیستم‌های رایانه‌ای باعث اختلال، جاسوسی و خرابی میشود؛ ویروس ها دسته های مختلفی دارند که میت...

ادامه مطلب