بررسی امنیت ویندوز با ابزار Quasar Rat

به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این پست حذف گردید

با سلام خدمت همه همراهان عزیز تیم امنیت سیاه، با شما هستم با یک آموزش دیگر در زمینه امنیت..

در این قسمت قصد دارم به معرفی یک Rat در زمینه امنیت ویندوزها بپردازم !

 

ویژگی های Rat 

 • TCP network stream (IPv4 & IPv6 support)
 • Fast network serialization (Protocol Buffers)
 • Compressed (QuickLZ) & Encrypted (TLS) communication
 • Multi-Threaded
 • UPnP Support
 • No-Ip.com Support
 • Visit Website (hidden & visible)
 • Show Messagebox
 • Task Manager
 • File Manager
 • Startup Manager
 • Remote Desktop
 • Remote Shell
 • Download & Execute
 • Upload & Execute
 • System Information
 • Computer Commands (Restart, Shutdown, Standby)
 • Keylogger (Unicode Support)
 • Reverse Proxy (SOCKS5)
 • Password Recovery (Common Browsers and FTP Clients)
 • Registry Editor

چگونه عمل پورت فوردواردینگ را انجام دهیم

میتوانید به  پست پورت فورواردینگ مراجعه کنید..

به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این پست حذف گردید