0
0
محمد روشنی فر

محمد روشنی فر | فاندر تیم بلک سکوریتی

فاندر تیم بلک سکوریتی مدرس دوره های تست نفوذ و برنامه نویسی و سئو مسلط به مباحث سئو و مشاوره کسب و کار های اینترنتی فعال در زمینه تست نفوذ و امنیت در زیر ساخت های ارتباطی و شبکه های کامپیوتری کانال تلگرامی تیم بلک سکوریتی : رفتن به کانال تلگرام | کانال یوتیوبی تیم بلک سکوریتی : رفتن به کانال یوتیوب  

  • بیوگرافی
  • دوره ها

فاندر تیم بلک سکوریتی

مدرس دوره های تست نفوذ و برنامه نویسی و سئو

مسلط به مباحث سئو و مشاوره کسب و کار های اینترنتی

فعال در زمینه تست نفوذ و امنیت در زیر ساخت های ارتباطی و شبکه های کامپیوتری

کانال تلگرامی تیم بلک سکوریتی : رفتن به کانال تلگرام | کانال یوتیوبی تیم بلک سکوریتی : رفتن به کانال یوتیوب