0
0
محمد روشنی فر

محمد روشنی فر (مدیر ارشد تیم آموزشی امنیتی سیاه)

مدرس دوره های تخصصی شبکه و امنیت، فعال در زمینه هک و امنیت، شبکه، تست نفوذ، برنامه نویسی و گرافیک، فعال در زمینه طراحی وب سایت و مباحث سئو، خالق تیم آموزشی امنیتی سیاه و تتیس پروژه !  

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مدرس دوره های تخصصی شبکه و امنیت، فعال در زمینه هک و امنیت، شبکه، تست نفوذ، برنامه نویسی و گرافیک، فعال در زمینه طراحی وب سایت و مباحث سئو، خالق تیم آموزشی امنیتی سیاه و تتیس پروژه !

 

محمد روشنی فر

142 محمد روشنی فر (مدیر ارشد تیم آموزشی امنیتی سیاه)
169,000 تومان
دریافت کامل دوره !
123 محمد روشنی فر (مدیر ارشد تیم آموزشی امنیتی سیاه)
299,000 تومان
دریافت کامل دوره !
247 محمد روشنی فر (مدیر ارشد تیم آموزشی امنیتی سیاه)
259,000 تومان
دریافت کامل دوره !