0
0

مهدی حسنی

از مدیران تیم آموزشی امنیتی سیاه ، مسلط به زبان PHP؛ فعال در زمینه تست نفوذ و امنیت در زیر ساخت های ارتباطی و شبکه های کامپیوتری، مدرس دوره های تست نفوذ و برنامه نویسی و آشنا به زبان پایتون

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهدی حسنی، از مدیران تیم آموزشی امنیتی سیاه و تتیس پروژه، مسلط به زبان PHP؛ فعال در زمینه تست نفوذ و امنیت در زیر ساخت های ارتباطی و شبکه های کامپیوتری، مدرس دوره های تست نفوذ و برنامه نویسی و آشنا به زبان پایتون

مهدی حسنی