0
0

امیر عباس چهرازی

برنامه نویس و یک گیک ساده در حال آموزش آموخته ها و فعال در زمینه امنیت

  • بیوگرافی
  • دوره ها

برنامه نویس و یک گیک ساده در حال آموزش آموخته ها و فعال در زمینه امنیت