اسکریپتی در زمینه اسکن آسیب پذیری وب سایت ها !

اسکریپتی در زمینه اسکن آسیب پذیری وب سایت ها ! با یکی دیگر از پست های معرفی اسکریپت ها و ابزارهای امنیتی در خدمت شما عزیزان هس...

ادامه مطلب

اسکریپتی فوق العاده در زمینه تست نفوذ به وب سایت ها !

اسکریپتی فوق العاده در زمینه تست نفوذ به وب سایت ها ! یک اسکنر پیشرفته برای کشف آسیب پذیری ها؛ پیدا کردن انواع صفحات وب سایت ها ...

ادامه مطلب